වැඩ බලන ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ – ජනපතිගෙන් ගැසට් නිවේදනයක්

0
49

අද (13) සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි ජනාධිපති ධූරයේ වැඩ බැලීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ පත් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම ගැසට් නිවේදනය පහතින්,