ටික්ටොක් වීඩියෝ මිලියන 12ක් ඉවතට

0
47

ටික්ටොක් වීඩියෝ දර්ශන මිලියන 12.5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ටොක් යෙදවුමෙන් ඉවත් කර තිබේ.

ටික්ටොක් යෙදවුමේ මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝනය කිරීම හේතුවෙන් පාකිස්ථානයේ වීඩියෝ දර්ශන මෙලෙස ඉවත් කර තිබෙන බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරයි.

මෙම වසරේ ජනවාරි සහ මාර්තු අතර එවැනි වීඩියෝ විශාල ප්‍රමාණයක් එක් කර තිබූ බව විදෙස් වාර්තා සඳහන් කළේය.