වෙඩි වැදී සිටි ඇතින්නක් මිය යයි

0
306

ගල්ගමුව දේවගිරි ප්‍රදේශයේදී වෙඩි වැදී දින කිහිපයක් සිටි ඇතින්නකට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා වනජීවි නිලධාරීන් එම ඇතින්න නිර්වින්දනයට ලක් කර තිබේ.

එහිදී එම ඇතින්න වැව් ඉවුරට ඇද වැටී ඇති අතර පසුව ප්‍රතිකාර කළත් ප්‍රකෘත් තත්ත්වයට නොපැමිණි ඇය මියගොස් ඇත.

කෙසේ වෙතත් ඇතින්න රෝගී වූ දින සිට ඇය අසළ දැවටුණු කුඩා අලිපැටියා ඇතින්න මියයාමත් සමග ඒමේ අත දුවමින් සිටින අතර පැටියා අල්ලා ගැනීමට වනජීවි නිලධාරීන්ට තවමත් හැකිවී නැහැ.