මලයාලම් සුපිරි නළුවා කටුනායකට

0
23

ඉන්දීය මලයාලම් සිනමාවේ සුපිරි නළු මමුටි එරට චිත්‍රපටයක රූගත කිරීමක් සඳහා අද ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ
තිබේ.

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපොළේ දී සුපිරි නළු මමූටි පිළිගැනුණේ ශ්‍රී ලංකා සංචාරක
මණ්ඩලයේ සභාපති විසිනි.

පසුව කටුනායක ගුවන් තොටුපොළ පරිශ්‍රයේදී මමුටි චිත්‍රපටයේ රූගත කිරීම්වලට එක්ව තිබේ.