මාස තුනකින් විවෘත වන කුමන

0
604

කොවිඩ් 19 තත්ත්වය හේතුවෙන් මාස තුනක පමණ කාලයක් වසා දමා තිබූ කුමන ජාතික වනෝද්‍යානය අද සිට යළිත් සංචාරකයින් සඳහා විවෘත කරණු ලැබුවා.

කුමන ජාතික උද්‍යානය පිහිටා ඇත්තේ අම්පාරා දිස්ත්‍රික්කයේ වන අතර එය කලාපයේ වඩාත් ජනප්‍රිය සංචාරක ආකර්ෂණයන්ගෙන් එකකි.

කුමන ජාතික උද්‍යානය යාල නැගෙනහිර ජාතික උද්‍යානය ලෙසද හැඳින්වේ. මෙම සුවිශේෂී ගමනාන්තය සංක්‍රමණික වඩන පක්ෂීන් හා ජලජ පක්ෂීන් විශාල ප්‍රමාණයක් සඳහා ප්‍රසිද්ධය.