ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා කරුණා අම්මාන් CID යට

0
309

විනයාග මූර්තී මුරලිදරන් හෙවත් කරුණා අම්මාන් එල්ටීටීඊ නැගෙනහිර සන්නද්ධ අංශ නායකයා ව සිටි සමයේදී අලිමංකඩ යුද හමුදා සාමාජිකයන් ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පසුගියදා කළ කතාවට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා අද අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්ත දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණියා.

ඉකුත් 23 වනදා අසනීප තත්ත්වයක් බව පවසමින් ඔහු එම දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී නොසිටි අතර ඊයේ දිනයේදී ද ඔහු අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවටට පැමිණ තිබුණේ නැත.

විනයාග මූර්තී මුරලිදරන් විසින් සිදුකල එම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමර්ශනයක් ආරම්භ කළ අතර ඊට ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහා ඔහු දින දෙකකට පසුව අද එම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිනියා.