2020 විම්බල්ඩන් ටෙනිස් තරඟාවලිය අවලංගු කිරීමට තීරණයක්

0
308

කොවිඩ් 19 වෛරස ව්‍යාප්තිය හේතුවෙන් 2020 විම්බල්ඩන් ටෙනිස් තරඟාවලිය අවලංගු කිරීමට එහි සංවිධායකින් තීරණය කර තිබේ.

ලොව පැවැත්වෙන ටෙනිස් තරගාවලි අතරින් ප්‍රධාන පෙළේ ටෙනිස් තරඟාවලියක් ලෙස විම්බල්ඩන් ටෙනිස් තරගාවලිය සලකනු ලැබේ.

දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසුව මේ ආකාරයට විම්බල්ඩන් ටෙනිස් තරඟාවලිය අවලංගු කර ඇත්තේ පළමු වරටයි.

මෙවර විම්බල්ඩන් ටෙනිස් තරගාවලිය ජුනි 29 වැනිදා සිට ජුලි 12 වැනිදා දක්වා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබුණි.