21 වන සියවසේ වටිනාම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා – මුත්තයියා මුරලිදරන්

0
528

විස්ඩන් මාසික සඟරාව විසින් 21 වන සියවසේ වටිනාම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයා ලෙස මුත්තයියා මුරලිදරන් නම් කර ඇත.

එම සඟරාව විසින් 21 වන ශතවර්ශයේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනෙක් නම් කර ඇති අතර එහි ප්‍රතම ස්ථානය හිමිව ඇත්තේ මුත්තයියා මුරලිදරන් ට බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබුණි.

වර්ෂ 2000 – 2020 කාල සීමාවේ ක්‍රීඩකයන් දැක්වූ දක්ශතා අනුව මෙම වර්ගීකරණය සිදු කර ඇත.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ 2000 – 2010 කාල සීමාව තුල මුරලිදරන් විසින් ටෙස්ට් තරඟ 85 කට ක්‍රීඩා කරමින් කඩුලු 573 ක් දවාගෙන ඇති බවයි.

කෙසේ වෙතත් ජේමිස් ඇන්ඩර්සන් විසින් 2010 – 2020 කාලය තුලදී තරඟ 151 කට ක්‍රීඩා කරමින් කඩුලු 584 ක් දවාගෙන ඇත්තේ වසර 10ක කාලය තුල වැඩිම කඩුලු ලාබියා වෙමිනි.

මුත්තයියා මුරලිදරන් විසින් ටෙස්ට් තරඟ 133 කට ක්‍රීඩා කරමින් කඩුලු 800 ක්ද එක්දින තරඟ 350 කදී කඩුලු 534 ක් දවාගෙන ඇත.