ජපානයේ සිටි තවත් ලාංකිකයින් පිරිසක් දිවයිනට

0
261

ජපානයේ රැඳී සිටි තවත් ලාංකිකයින් 261 දෙනෙකු අද අලුයම දිවයිනට පැමිණ තිබේ.

ඒ ශ්‍රීලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් විශේෂ ගුවන් යානයකිනි.

ගුවන් තොටුපළ තුලදීම PCR පරීක්ෂණයට භාජනය කිරීමෙන් අනතුරුව ඔවුන් නිරෝධායනය සඳහා යොමු කර ඇත.