කොරෝනා බියට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 4000 ක මුඛ ආවරනයක් – Photos

0
486

කොරෝනා වෛරසයෙන් ආරක්ෂා වීම සඳහා ඉන්දියානු ව්‍යාපාරිකයෙකු වන ශංකර් කුර්හාඩ් රන් වලින් සාදන ලද ආරක්ෂිත මුඛ ආවරණයක් පැළදියි.

මෙම මුඛ ආවරණය සෑදීම සඳහා රත්‍රන් ලෝහයෙන් ග්‍රෑම් 55 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් භාවිතා කර ඇත.

එහි වටිනාකම ඉන්දියානු රුපියල් ලක්ෂ 2.89 ක් (ඇමරිකානු ඩොලර් 4000ක් පමණ ) ලෙස එරට වෙබ් අඩවි වාර්තා කර තිබුණි.

ඔහු රිදී මුඛ ආවරණයක් ගැන රූපවාහිනියේ ප්‍රවෘත්තියක් දැක ඇති අතර ඉන් පසුව රන් මුඛ ආවරණයක් ඇණවුම් කරීමට පෙලබ ඇත.

2012 වසරේදී පූනේහි තවත් ව්‍යාපාරිකයෙක් ඉන්දියානු රුපියල් කෝටි 1.27 ක් වටිනා රන් කිලෝග්‍රෑම් 3.5 ක් යොදාගෙන සාදන ලද කමිසයක් ප්‍රසිද්ධියේ පැළඳ සිටියේය.