උත්සව අවස්ථාවකට ගැළපෙන බීම වර්ග 5ක් ගෙදරදිම හදාගන්න

0
911

චොකලට් ලැසී

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

 • චොක්ලට් මේස හැඳි 4ක්
 • බටර් ස්වල්පයක්
 • අයිස් කැට 10ක්
 • වැනිලා යෝගට් 1ක්
 • චොක්ලට් පව්ඩර් මේස හැඳි 1ක්
 • නැවුම් එළකිරි කෝප්ප 1ක්
 • දුඹුරු සීනි තේ හැඳි 2,3 ක්

චොක්ලට් බඳුනකට දමා එයට බටර් ස්වල්පයක් දමන්න. සාස්පානකට වතුර ටිකක් දමා රත් කර එම සාස්පාන මත චොක්ලට් බඳුන තබා ඩබල් බොයිල් ආකාරයට රත් කර දිය වන තෙක් හැඳි ගා ගන්න.

ඉන්පසු ලිප නිවන්න. දිය කර ගත් චොක්ලට් සමඟ වැනිලා යෝගට් සහ අයිස් කැට, චොක්ලට් පව්ඩර් දමා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න.

මෙය ගන වැඩි නම් එළකිරි කෝප්පයක් එකතු කරන්න. සීනි අවශ්‍ය නම් දුඹුරු සීනි එකතු කරන්න.

දැන් චොක්ලට් ලැසී වීදුරුවක් ගන්න. එහි කට වටේට චොක්ලට් මිශ්‍රණයෙන් ටිකක් ආලේප කර එය වීදුරුව ඇතුලට වැක්කෙරෙන ආකාරයට යොදා චොක්ලට් මිශ්‍රණය දමා පිළිගන්වන්න.

පැෂන් පෘට් බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

 • ඉදුණු පැෂන් ගෙඩි 2, 3 ක මදය
 • ගානිෂ් සඳහා තවත් පැෂන් ගෙඩියක්
 • ලුණු කුඩු තේ හැදි 1/2 ක්
 • සීනි මේස හැඳි 6 ක්
 • ලෙමන් ගෙඩියක යුෂ

පැෂන් ගෙඩි 3 කපා එහි මදය බ්ලෙන්ඩරයට දමා ලුණු, සීනි, ලෙමන් යුෂ, වතුර දමා බ්ලෙන්ඩ් කරන්න.

එය පෙරා අට ඉවත් කරන්න. වීදුරුවක් ගෙන එහි කට වටේට දෙහි යුෂ ගාන්න. ඉන්පසු වීදුරුවේ කට වටේට ලුණු තැවරෙන ආකාරයට ලුණු වල ඩිප් කරන්න.

දැන් සාදා ගත් පැෂන් මිශ්‍රණය වීදුරුවට දමා පැෂන් ඇට තේ හැඳි 1 ක් උඩින් දමන්න.

නැවතත් වීදුරුවේ උඩින් පෙරා ගත් බීම ටිකක් වත් කර මින්චි කොළයක් දමා පිළිගන්වන්න.

කැන්ටලූප් බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

 • කැන්ටලූප් ගෙඩියක්
 • කැරට් අලයක්
 • දුඹුරු සීනි මේස හැඳි 1ක්
 • වතුර මිලි ලීටර් 500 ක්
 • ලුණු කුඩු තේ හැදි 1 ක්

කැන්ටලූප් ගෙඩියේ ඇට සහ පොත්ත ඉවත් කර කුඩා කෑලි වලට කපා ගන්න. සුද්ද කර ගත් කැරට් අලයත් කුඩා කැබලි වලට කපා ගන්න.

බ්ලෙන්ඩරයට කැන්ටලූප්, කැරට්, සීනි සහ වතුර දමා බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු එක් කර ගන්න.

බීට් රූට් ජූස්

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

 • බීට් රූට් අලයක්
 • යෝගට් 1 ක්
 • නැවුම් එළකිරි කෝප්ප 1 ක්
 • මී පැණි මේස හැඳි 1, 2 ක්

බීට් රූට් අලය සුද්ද කර සිහින්ව ගා ගන්න. ඉන් මේස හැඳි 3 ක්, යෝගට්, එලකිරි, මී පණි බ්ලෙන්ඩරයට දමා බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න.

රඹුටන් බීම

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය :-

 • රඹුටන් ගෙඩි 10 ක්
 • මීපැණි මේස හැඳි 2 ක්
 • ලුණු ස්වල්පයක්
 • මින්චි කොළ
 • වතුර කොප්ප 1 1/2 ක්

රඹුටන් වල ඇට ඉවත් කර බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න. එයට මීපැණි, ලුණු, මින්චි කොළ සහ වතුර කෝප්ප 1 1/2 ක් දමා බ්ලෙන්ඩ් කර ගන්න. මෙය වීදුරුවකට දමා මින්චි කොළයක් දමා පළිගන්වන්න